Esters Dipöodocus

Ester Dipodocus

Benkota, dinosauriehjärta, skalle och dinosaurietand från Dipöodocus, en av de största växtätarna.