Om Fritids

Verksamheten drivs utifrån läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidhemmet (Lgr 11), den lokala arbetsplanen och Montessoripedagogikens tankar och värderingar. Grundtanken med Montessoripedagogiken är att skapa goda relationer med barnen och se barnens hela dag som ett långt lärtillfälle. Därför har samtliga pedagoger semestertjänster med dubbla uppdrag. Det innebär att de arbetar både på förskolan, skolan och fritidshemmet.

Fritidshemmet har c:a 40 inskrivna barn och 4 pedagoger. Planeringen syftar till att ge barnen medbestämmanderätt och olika valmöjligheter i demokratisk anda varje dag. Exempel på aktiviteter är:

  • skogsutflykt med möjlighet att tälja, bygga koja och springa på hinderbana
  • idrottshall med rörelse till musik, lek och redskap
  • simhallsbesök med simträning och vattenlek
  • skapande med pyssel, målarverkstad och spelhörna
  • säsongsanpassad enklare matlagning och bakning

Fritidshemmet lägger stor vikt vid samarbete över gränserna skola och fritidshem och vill ha ett nära samarbete med hemmet. Vi anser att detta är avgörande, grunden för barnens livslånga lärande och välkomnar därför alltid föräldrarnas med- och samverkan.